Standardele Editoriale și Etice ale AFP

Rețeaua internațională de jurnaliști și editori ai AFP care verifică faptele respectă standardele stabilite în Manualul de Stil al AFP privind verificarea faptelor, în Standardele și Bunele Practici Editoriale ale AFP și în Carta AFP.

Agenția are un statut unic în conformitate cu legislația franceză, care stipulează că AFP nu poate fi influențată în niciun fel de interese comerciale, politice sau ideologice care ar putea compromite acuratețea sau obiectivitatea informațiilor pe care le furnizează.

Manualul de Stil al AFP privind verificarea faptelor

Manualul de Stil stabilește misiunea noastră ca verificatori de fapte. Aceasta include prioritizarea afirmațiilor care ar putea cauza prejudicii, dovedirea echilibrului în relatările noastre și asigurarea întotdeauna a acurateței.

Acesta detaliază modul în care ar trebui să fie selectate, obținute și redactate verificările de fapte, atrage atenția asupra pericolelor pe care le prezintă prejudecățile legate de confirmare și subliniază datoria noastră privind grija față de persoanele vizate în investigațiile noastre.

Puteți citi mai multe despre modul în care investigăm afirmațiile și redactăm verificările noastre de fapte aici.

Standarde Editoriale și Bune Practici

Echipele de verificare a faptelor ale AFP respectă, de asemenea, Standardele Editoriale și cele mai Bune Practici ale agenției, care stabilesc principiile directoare pentru operațiunile sale editoriale și sunt susținute de angajamentul de a oferi o relatare exactă, imparțială și echilibrată.

Cele 10 principii directoare care constituie piatra de temelie a politicii sunt prezentate mai jos. Nerespectarea acestor principii poate duce la sancțiuni:

  1. Jurnaliștii AFP trebuie să furnizeze știri exacte, echilibrate și imparțiale și să corecteze erorile rapid și transparent.
  2. Jurnaliștii AFP trebuie să vorbească cu o voce independentă, fără prejudecăți, părtinire sau influențe externe. Ei nu pot fi obligați să îndeplinească o sarcină care le este contrară propriei conștiințe.
  3. Jurnaliștii AFP trebuie să protejeze confidențialitatea surselor și nu trebuie să le pună niciodată, cu bună știință, în pericol.
  4. Jurnaliștii AFP trebuie să respecte prezumția de nevinovăție.
  5. Jurnaliștii AFP au datoria de a căuta adevărul și de a nu relata pasiv informațiile așa cum le sunt prezentate. Aceștia trebuie să își conteste sursele și să pună la îndoială faptele.
  6. Jurnaliștii foto și TV ai AFP nu trebuie să falsifice imaginile sau videoclipurile și nu trebuie să manipuleze sau să modifice subiectul. Jurnaliștii de text nu trebuie să manipuleze citatele.
  7. Jurnaliștii AFP trebuie să își identifice sursele de informare în mod transparent și să nu plagieze. Aceștia nu trebuie să prezinte niciodată o știre unei surse pentru a fi verificată.
  8. Jurnaliștii AFP trebuie să dea dovadă de sensibilitate atunci când abordează victimele sau rudele acestora și să evite să se amestece în suferința privată. Aceștia trebuie să fie deosebit de atenți atunci când intervievează sau realizează imagini cu copii și, ori de câte ori este posibil, să obțină acordul părinților.
  9. Jurnaliștii AFP trebuie să se identifice ca atare. Aceștia nu trebuie să folosească subterfugii decât în circumstanțe excepționale, cu aprobarea conducerii redacției.
  10. Jurnaliștii AFP nu folosesc informațiile pe care le-au obținut în interes personal și nu se folosesc de poziția lor pentru a obține beneficii financiare. Ei nu plătesc sursele.

Politica privind Standardele Editoriale și cele mai Bune Practici stabilește, de asemenea, un set specific de norme referitoare la comportamentul personalului pentru a proteja nepartizanatul și imparțialitatea relatărilor agenției. Printre acestea se numără: declararea oricăror conflicte de interese care ar putea părea să le influențeze activitatea; asigurarea faptului că interesele, activitățile și declarațiile personale exterioare nu intră în conflict cu interesele sau reputația de imparțialitate a AFP; reguli stricte privind refuzul de a accepta ospitalitate și cadouri de la surse. Detaliile complete ale regulilor privind conduita personalului pot fi găsite în secțiunea patru a documentului privind politica.

Carta

Carta AFP consacră principiile etice care ghidează întreaga activitate a AFP, o agenție de știri multilingvă și multiculturală a cărei misiune este de a oferi o relatare exactă, echilibrată și imparțială a evenimentelor globale.

Acesta stabilește datoria agenției de a căuta și de a publica adevărul și de a comunica cu o voce independentă, fără influențe politice, comerciale sau ideologice. Aceste angajamente privind acuratețea și obiectivitatea sunt esențiale pentru statutul fondator al AFP.

Carta stabilește, de asemenea, angajamentul AFP de a sprijini libertatea de exprimare și drepturile jurnaliștilor și respinge discriminarea bazată pe rasă, sex, naționalitate, religie, orientare sexuală sau orice alt factor.

Colaborarea cu comunitatea de verificare a faptelor pentru a proteja standardele

Pe lângă stabilirea propriilor politici de protejare a standardelor editoriale și etice, AFP și-a asumat un rol de lider în dezvoltarea proiectului European Fact-Checking Standards Network (EFCSN), care a creat un cod de standarde pentru organizațiile independente de verificare a faptelor din Europa.

Codul European de Standarde stabilește angajamente privind transparența, imparțialitatea și excelența jurnalistică în eforturile de combatere a dezinformării. Dacă considerați că AFP a încălcat Codul, puteți informa EFCSN aici.

AFP este, de asemenea, semnatară a codului de principii al Rețelei Internaționale de Verificare a Faptelor (International Fact-Checking Network). Acesta implică un angajament față de: imparțialitate și corectitudine, transparența surselor, transparența finanțării și a organizării, transparența metodologiei și o politică de corectare deschisă și onestă. Dacă considerați că AFP nu a respectat codul de principii, puteți informa direct IFCN aici.

AFP este, de asemenea, un partener de sprijin al Inițiativei Journalism Trust, un proiect internațional de promovare a jurnalismului de încredere, gestionat de Reporteri fără frontiere (RSF).